Algemene voorwaarden voor Home2Check

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 22/11/2022.

Lees hier de algemene voorwaarden voor Home2Check, gevestigd te Artoisstraat 21 8560 Wevelgem – België.

Contactinformatie:
Artoisstraat 21
8560 Wevelgem, België

Behoudens andersluidende geschreven bepalingen zijn de volgende voorwaarden toe te passen op gelijk welke opdracht.

  1. Een ontvangen factuur brengt behoudens protest de erkenning en aanvaarding met zich mee van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden strekken de contracterende partijen tot wet, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk protest aangetekend binnen de 14 dagen.
  2. De originele attesten worden afgeleverd na betaling van de factuur.
  3. De Factuur dient binnen de 14 kalenderdagen betaald te worden.
  4. In geval van niet betaling van de factuur wordt bij de eerste aanmaning na 30 dagen een bijkomende administratiekost aangerekend van 25€ ex btw.
  5. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van een factuur, kan alleen beslecht worden via de rechtbank van het arrondisement Kortrijk.
  6. In geval van verlies originele attesten, kunnen deze opnieuw verkregen worden met een administratieve kost van 20€
  7. De attesten worden steeds elektronisch afgeleverd tenzij de klant er uitdrukkelijk om vraagt.
  8. De attesten die opgemaakt worden door ons en afgeleverd worden door derde partijen kunnen andere prijzen hanteren dan onze prijzen.