Uitvoeren van een elektriciteitskeuring

Op een attest van de elektrische keuring staat een overzicht van de huidige staat en conformiteit van de elektrische installatie van jouw woning. Hierbij zijn er twee uitkomsten mogelijk:

  • De installatie wordt conform verklaard;
  • De installatie wordt niet conform verklaard.

Het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische installatie), bepaald de veiligheidsvoorschriften voor de beoordeling van de elektrische installatie.

Waarom is een elektrische keuring belangrijk?

Bij een verouderde installatie bestaat de kans dat deze minder goed onderhouden is en kan de installatie gebreken vertonen, wat zware gevolgen kan hebben. De meeste woningbranden ontstaan door een elektrische installatie in slechte staat. Een elektrische keuring zorgt dan ook voor meer garanties rond de woonkwaliteit voor de nieuwe eigenaars van je woning.

Daarnaast is het ook om financiële redenen belangrijk dat de kopers van je woning een duidelijk zicht hebben op de actuele staat van de elektrische installatie. Is de installatie niet conform, dan kunnen ze alvast inschatten wat de kostprijs zal zijn om de installatie conform te maken en komen ze niet voor verrassingen te staan. 

Is een attest van elektrische keuring verplicht bij verkoop?

Ja! Bij de verkoop van je huis of appartement ben je verplicht om een attest van elektrische keuring af te leveren, ongeacht of hieruit blijkt of de elektrische installatie conform of niet-conform is (zie hierna). Dit attest moet uiterlijk bij het verlijden van de authentieke akte afgegeven worden aan de kopers, gebeurt dit niet, dan kan de verkoop niet doorgaan.

Evenwel wordt steeds aangeraden dit attest al van meet af aan ter beschikking te stellen: zo kunnen kandidaat-kopers hiermee rekening houden bij het doen van hun bod en ontstaan hierover nadien geen misverstanden en discussies.

Wanneer moet je een elektrische keuring aanvragen?

  • Als de elektrisch installatie dateert van vóór 1 oktober 1981 en je nog geen elektrische keuring hebt
  • Als de elektrische installatie dateert van na 1 oktober 1981 en het verslag van de keuring ouder is dan 25 jaar;
  • Als je het verslag van de keuring kwijt bent;
  • Als er sinds het recentste verslag aanpassingen zijn gedaan aan de elektrische installatie;

Wens je graag een offerte te ontvangen?

Contacteer ons vandaag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco, ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.