Disclaimer voor Home2Check

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 22/11/2022.

Home2Check, gevestigd te Artoisstraat 21 8560 Wevelgem – België, is niet verantwoordelijk voor acties van gebruikers op basis van de informatie op deze website, zoals toegelicht in deze disclaimer.

Contactinformatie:
Artoisstraat 21
8560 Wevelgem, België

Algemeen

Alle informatie op deze website – https://www.home2check.be/ – is ter goeder trouw gepubliceerd en is uitsluitend bedoeld ter informatie. Home2Check biedt geen absolute garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens vermeld op haar website. Elke actie die u als bezoeker onderneemt op basis van de informatie op deze website wordt beschouwd als een actie op eigen risico. Prijzen en producten op de website van Home2Check kunnen verschillen van de werkelijkheid. Home2Check kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke verliezen en / of schade in verband met het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website, informatie, toepassingen van interactieve aard, foto’s, … horen toe aan Home2Check en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van een deel of geheel van deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook naar vorm of inhoud zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Home2Check, zal worden vervolgd burgerlijk en strafrechterlijk.

Links naar externe websites

U kunt via onze website andere websites bezoeken door hyperlinks naar externe websites te volgen. Hoewel Home2Check ernaar streeft haar website uitsluitend van kwalitatieve links te voorzien, hebben wij geen controle over de (aard van de) inhoud van deze websites. Links naar externe websites kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling voor de inhoud van deze websites. De eigenaar (s) en / of inhoud van deze websites kunnen onaangekondigd veranderen voordat Home2Check de mogelijkheid heeft om de relevante (slechte) link te verwijderen.
Houd er rekening mee dat zodra u de website van Home2Check verlaat, andere websites hun eigen privacybeleid en -voorwaarden hebben. Home2Check heeft hier geen controle over. Het wordt aanbevolen om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites te bekijken voordat u een overeenkomst sluit of informatie beschikbaar stelt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, geeft u aan deze disclaimer te hebben gelezen en aanvaard.