20/12/2022

EPC attest en wetgeving

In 2008 is de wettelijke verplichting ingevoerd om voor zelfstandige woonruimtes een EPC attest te laten opstellen. Eerst koopwoningen, enkele maanden later zouden huurwoningen vol... Lees meer

In 2008 is de wettelijke verplichting ingevoerd om voor zelfstandige woonruimtes een EPC attest te laten opstellen. Eerst koopwoningen, enkele maanden later zouden huurwoningen volgen. Ondanks deze verplichting zijn er veel vragen over dit attest zoals de inhoud en de kosten. Via dit weetje vind je alle informatie die je over het Energie Prestatie Certificaat moet weten.

Wat is het EPC attest?

Het Energie Prestatie Certificaat (EPC) is een rapport waarin de energetische prestaties van een wooneenheid worden opgetekend. Het betreft een officieel attest dat door een energiedeskundige van het Type A wordt opgesteld. Op het certificaat komt een energiescore te staan, die wordt berekend op basis van het soort warmwaterinstallatie en de isolatiewaarden van het dak, de muren, vensters, deuren en vloer. Wanneer een woning of woonruimte verkocht of verhuurd wordt moet er een EPC attest overlegd worden. Zo weet de koper of huurder welke energieprestaties de woning levert.

Wie laat je een EPC attest opstellen?

Om een Energie Prestatie Certificaat op te stellen is een gecertificeerde energiedeskundige vereist. Deze wordt aangemerkt met het Type A, een door de Vlaamse Overheid erkende specialist die hiervoor een opleiding heeft afgerond.
De energiescore uitgelegd

De energiescore uitgelegd

Op het EPC attest staat een energiescore vermeld die aangeeft wat naar schatting het energieverbruik is op jaarbasis. Dit getal wordt weergegeven in kWh/m² en op jaarbasis. Wanneer dit getal lager uitvalt betekent dit een woning die minder energie verbruikt. Het wordt ook duidelijk gevisualiseerd met een balk die van groen naar rood loopt waarbij een score in het groen uiteraard beter is dan een eindscore in het rode deel. Een lage score in het groen betekent minder energiekosten voor de koper of huurder, wat een rol zal spelen in het accepteren van een woning. Want deze kosten blijven jaarlijks terugkeren.

Waarom is dit onderzoek van belang?

Voor de potentiële koper of huurder is de energiescore van belang omdat het direct een beeld geeft van een energiekosten die jaarlijks weer zullen terugkeren. Ook geeft het aan welke aanpassingen en bijbehorende kosten er gemaakt moeten worden om de energieprestaties van de woning verder te verbeteren. Wanneer de score gunstig uitpakt kan dit zeker van invloed zijn op de prijs van de woning, de eigenaar heeft er dus baat bij om een lage (dus goede) EPC score te behalen. Sinds het EPC attest geïntroduceerd is wordt de bevolking van Vlaanderen actief gestimuleerd om niet alleen na te denken over energie efficiëntie, maar ook de nodige maatregelen te nemen om energieverbruik terug te dringen. Dit helpt de overheid om aan internationale verdragen op het gebied van het klimaat te voldoen.

Voorkom een boete!

Als blijkt dat de verkopende partij tijdens het opmaken van de notariële akte niet in staat is om een EPC attest te overleggen, dan zal de notaris genoodzaakt zijn om hier melding van te maken bij het Vlaams Energie Agentschap. Dan zal er een hoorzitting volgen waarbij gevraagd wordt om verder toelichting waarom dit attest niet voorhanden is. Als resultaat kan er een boete opgelegd worden tussen 500 en 5000 euro. Dit onderstreept het belang van een geldig EPC attest.

Geldigheid van het EPC attest

Wanneer een EPC attest wordt afgegeven zal deze voor een periode van tien jaar geldig zijn. Er hoeft binnen deze periode bij een verkoop of verhuur geen nieuwe controle uitgevoerd te worden. Wanneer er binnen dit tijdsbestek renovatiewerken of andere werkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd worden kan het interessant zijn om een nieuwe controle uit te laten voeren. Want betere isolatie kan een hogere score betekenen wat de waarde van het pand doet toenemen.

Verplichte keuring

De EPC keuring is verplicht voor alle wooneenheden die op zichzelf staand kunnen functioneren. Dat zijn naast eengezinswoningen ook appartementen, lofts, studentenkamers, vakantiehuizen en sociale huurwoningen. Bij studentenkamers waarbij de keuken en badkamer gedeeld wordt door meerdere bewoners kan één EPC attest voor het gehele pand volstaan, wanneer de ruimte geheel zelfstandig te gebruiken is met toilet, douche en keuken zal iedere wooneenheid los gekeurd moeten worden. Met ingang van 2017 geldt het EPC attest ook voor woningen die niet beschikken over een verwarming.

Uitzonderingen

Er zijn enkele woningtypes die uitgezonderd zijn van keuring:

  • Vakantiewoningen waarbij de huurovereenkomst maximaal twee maanden duurt.
  • Service appartementen zonder huurovereenkomst die per dag verhuurt worden.
  • Wooneenheden die onbewoonbaar verklaard zijn.
  • Woonboten op het water.

Wanneer de wooneenheid in onderling overleg wordt verkocht of verhuurd, bijvoorbeeld binnen de familie, zonder publiek adverteren, dan is een EPC attest ook geen verplichting.

 

 

Gelijkaardige weetjes

Deze vind je vast ook interessant: