19/12/2022

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Als asbest los komt of verslijt, komen er asbestvezels los. Wanneer mensen deze microscopisch kleine vezels inademen, blijven deze vezels in hun luchtwegen en longblaasjes zitten. ... Lees meer

Als asbest los komt of verslijt, komen er asbestvezels los. Wanneer mensen deze microscopisch kleine vezels inademen, blijven deze vezels in hun luchtwegen en longblaasjes zitten. De ‘opruimcellen’ kunnen kleine vezels opnemen, maar grotere vezels kunnen gaan bewegen in de weefsels. Ook kunnen ze zich via de lymfebanen verspreiden en zo terechtkomen op plaatsen die ver verwijderd zijn van de luchtwegen.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest inademen

Asbest is gevaarlijk als je losse asbestvezels inademt. Het probleem is dat asbestvezels niet met het blote oog te zien zijn en kunnen vrijkomen wanneer asbesthoudend materiaal beschadigd wordt of verslijt. Het is dus echt niet aan te raden om op eigen houtje asbesthoudend materiaal uit te breken of los te maken. Neem altijd strenge voorzorgsmaatregelen als u toch zelf asbest verwijdert en laat dit schadelijke afval ophalen door een speciale firma. Het is enorm schadelijk als asbestafval verkeerd terecht komt. Bij het inademen dringen asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken.

Asbest inslikken of aanraken

Asbestvezels inslikken of aanraken (contact met de huid) is volgens de huidige inzichten niet gevaarlijk. Toch was je best je handen grondig als je asbestvezels hebt aangeraakt. Zo voorkom je dat je alsnog vezels inademt.

Herhaalde blootstelling

Hoe vaker je blootgesteld bent aan asbestvezels, hoe meer risico om ziek te worden. Zeker wie regelmatig in contact komt met hoge hoeveelheden asbestvezels kan een asbestziekte krijgen. De combinatie met roken is erg nefast en verhoogt de risico’s van asbest sterk. De genetische gevoeligheid speelt ook een rol en verschilt van persoon tot persoon.

Opgelet: ook een korte blootstelling aan asbestvezels kan gevaarlijk zijn. Maar dat betekent niet dat u sowieso ziek wordt door één keer asbesthoudend stof in te ademen. Vergelijk het met roken: een kettingroker loopt een groter risico op longkanker dan iemand die maar even gerookt heeft.

Ik ben in aanraking gekomen met asbest

Eenmalig contact

Vermoed je dat je asbestvezels hebt ingeademd? Het is niet nodig om bij een dokter langs te gaan, zeker niet als je maar één keer bent blootgesteld. Dat komt omdat er voorlopig nog geen geschikte medische test bestaat die asbestvezels in het lichaam kan opsporen.

Een röntgenonderzoek of een biopsie kan dus niet voorspellen of je het risico loopt op een asbestziekte. Beide onderzoeken zijn bovendien belastend voor de gezondheid.

Regelmatig contact

Heb je een beroep waardoor je regelmatig in contact komt met asbesthoudende materialen? Dan kan een preventieve medische screening zinvol zijn. Het is wel belangrijk om te weten dat er voor veel asbestziektes nog geen genezende behandeling bestaat.

Symptomen asbestziektes

De eerste symptomen van een asbestziekte treden meestal pas op zo’n dertig à veertig jaar na de blootstelling aan asbest. Je ervaart dus geen ziekteverschijnselen in de eerste jaren nadat je asbestvezels hebt ingeademd.

Twijfel je of je symptomen van een asbestziekte ervaart? Neem dan contact op met je huisarts.

 

Asbestslachtoffers in België

Ben je getroffen door een mesothelioom of door asbestose? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het Asbestfonds, een onderdeel van het Fonds voor de beroepsziekten.

Ook wie niet voor zijn beroep werd blootgesteld aan asbest kan een schadevergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld huisgenoten van iemand die met asbest werkte, omwonenden van een asbestverwerkend bedrijf of simpelweg: alle inwoners van België.

Gelijkaardige weetjes

Deze vind je vast ook interessant: